Wydruk prototypu detektorów światła.

Badania dotyczące antymaterii są realizowane w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Uniwersytet Jagielloński przy pomocy drukarki 3DGence ONE pracuje nad wykonaniem obudowy detektorów światła. Są one niezbędne w celu przeprowadzenia badania symetrii CPT (symetria względem złożenia odbić) za pomocą antymaterii. Zastosowanie drukarki 3DGence ONE pozwoliło na wykonanie elementów obudowy, które zostały bezpośrednio zamontowane i sprawdzone w układzie pomiarowym.

Założenia projektowe

Drukarka 3DGence ONE została wybrana ze względu na wymiary przestrzeni roboczej, a także możliwości użycia wielu rodzajów filamentów, w celu  dostosowania wydruku do potrzeb projektu. Wysoka dokładność wykonania wydruków oraz możliwość szybkiej zmiany głowicy drukującej, umożliwiła wydruk kilku prototypów. Model wydrukowano z tworzywa  ABS oraz PLA. Ze względu na niewystarczający efekt uzyskany przy użyciu ABS, w dalszych etapach pracy prawdopodobnie model drukowany będzie z innych materiałów. Pozwoli na to możliwość zastosowania różnych filamentów w drukarce 3DGence ONE.

cern1

Weryfikacja jakości wydruku

Wydruki w celu montażu i sprawdzenia kompatybilności z istniejącym systemem detekcyjnym przesłano do ośrodka badawczego CERN w Genewie. Wymiary elementu drukowanego zgadzały się z projektem w ramach założonych tolerancji, a jakość wydruku była wystarczająca do montażu elementu prototypowego na miejscu docelowym. Po wstępnych testach i modyfikacjach projektu oraz dalszej weryfikacji element będzie przekazany do wykonania z aluminium w ilościach potrzebnych do realizacji zadania.

Wykonanie, wyniki, wnioski

Wykorzystanie drukarki 3DGence ONE pozwoliło skrócić czas wdrożenia oraz zredukować koszty prototypowania. Niskie koszty eksploatacji pozwoliły wykonać kilka wersji obudowy, umożliwiając dobór najodpowiedniejszej. Dzięki zastosowaniu technologii FDM, ewentualne zmiany celem optymalizacji produkcji są możliwe w dowolnej chwili. Po zatwierdzeniu projektu, zlecone zostanie wykonanie elementów obudowy z aluminium jednostce zewnętrznej.

cern6