Główne cechy

Na drodze do stałego doskonalenia i wychodzenia naprzeciw potrzebom rynku oprogramowanie jest stale rozwijane
i wzbogacane o nowe funkcjonalności.

Prosty w obsłudze – najlepszy możliwy wydruk uzyskiwany bez ingerencji użytkownika
Każdy profil został przygotowany i indywidualnie testowany przez co najmniej 100h druku
Automatyczna aktualizacja najnowszych profili materiałowych
Optymalizacja pod druk dwumateriałowy
Dla zaawansowanych użytkowników udostępniona została opcja zmiany wszystkich zaawansowanych ustawień druku
Intuicyjny system wyboru materiału, jakości wizualnej i wytrzymałości wydruku
Obsługa systemów Windows, macOS

Gwarantowana jakość wydruków

3DGence Slicer – oprogramowanie do przygotowywania plików do druku 3D na podstawie modeli CAD dla drukarek 3DGence.

Producent gwarantuje możliwie najwyższą jakość modeli wytworzonych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania oraz materiałów.

Producent zapewnia pełne wsparcie przy wykorzystaniu przygotowanych profili druku w oprogramowaniu i zalecanych materiałów do druku.

Dostępne funkcjonalności

Dzielenie modeli płaszczyzną
Dzielenie modeli z automatycznie generowanymi wpustami umożliwiającymi druk dużych elementów w częściach i proste złożenie po wydrukowaniu
Przemieszczanie, skalowanie, obracanie modeli
Duplikowanie modeli
Automatyczne ustawianie modeli na stole roboczym
Układanie modeli na zadanej ściance
Wybór drukarki warunkujący możliwość wyboru dostępnych materiałów
Baza certyfikowanych materiałów wraz z możliwością wyboru innych z poza listy
Wszystkie zaawansowane ustawienia druku dostępne z poziomu zaawansowanej edycji
Podgląd plików .gcode
Rozdzielanie plików zawierających wiele geometrii, np. złożeń
Zaawansowane ustawienia dwumateriałowe pozwalające na wykorzystanie podpór wygenerowanych w zewnętrznym programie

Najważniejsze skróty klawiszowe

Ctrl + [C]

Duplikuj zaznaczony model

Ctrl + [P]

Przygotuj model do druku

Ctrl + [S]

Zapisz .gcode (tylko w widoku warstw)

Ctrl + [,]

Zaznacz poprzedni model

Ctrl + [.]

Zaznacz następny model

Ctrl + [L]

Aktywuj funkcję „Align Face to Bed”

Delete

Usuń zaznaczony model

Backspace

Usuń zaznaczony model

[+]

Zbliż kamerę do modelu

[-]

Oddal kamerę od modelu

Klawisze strzałek podczas aktywowania funkcji podglądu warstw – przesuwanie aktywnej warstwy (góra i prawo – wyżej, dół i lewo – niżej)
Klawisze strzałek po aktywowaniu jakiejkolwiek innej kontrolki z lewej strony (np obracanie) – tożsame z naciśnięciem przycisków [+] i [-] (lewo – mniej, prawo – więcej, góra i dół nieaktywne)
Klawisze strzałek w każdej innej sytuacji – obracanie kamery skokowo o 5 stopni

Do pobrania