was successfully added to your cart.

Koszyk

Druk 3D coraz śmielej wkracza do produkcji urządzeń medycznych. Sprawdza się przede wszystkim w prototypowaniu i wytwarzaniu małych serii różnych elementów.

Śląska firma Emtel wykorzystuje technologię druku 3D do prototypowania, a nawet produkcji specjalnie wyselekcjonowanych detali do defibrylatorów i kardiomonitorów. Daje jej to dużą redukcję kosztów produkcji konkretnych części oraz kilkukrotną oszczędność czasu.

Druk 3D w produkcji małoseryjnej

Firmy wytwarzające sprzęt medyczny często koncentrują się na produkcji małoseryjnej. Ciągłość pracy w takim przypadku uzależniona jest od dostawców zewnętrznych i ceny, którą zaproponują, a która zazwyczaj jest wyższa, gdy w grę wchodzi produkcja jednostkowa. O konkurencyjności producentów aparatury medycznej decyduje natomiast ciągłe ulepszanie urządzeń, wiążące się z budowaniem i testowaniem prototypów. Optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć wysokich kosztów i przestojów w pracy oraz bez przeszkód przygotowywać nowe wersje swoich urządzeń, może okazać się wprowadzenie technologii druku 3D.

Technologia druku przestrzennego pozwala skrócić czas potrzebny konstruktorom i inżynierom na stworzenie i przetestowanie produktów. Obecnie druk 3D przestał jednak być postrzegany jedynie jako narzędzie służące tylko do prototypowania, ewoluując w kierunku drukowania ostatecznych produktów.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami może pozytywnie wpłynąć na czas i koszt produkcji. Dzieje się tak poprzez podnoszenie jakości, niezawodności i zakresu dostępnych materiałów w najtańszej technologii druku FDM/FFF.

Mateusz Sidorowicz, 3DGence

Prototyp obudowy został wykonany za pomocą drukarki 3D – Kardiomonitor modułowy

Zmniejszenie kosztów produkcji

Firma Emtel, polski producent elektronicznej aparatury medycznej, wdrożył technologię druku 3D i używa jej zarówno w procesie prototypowania, jak i wytwarzania gotowych wyselekcjonowanych elementów urządzeń. 

Drukujemy przy pomocy drukarki 3DGence szereg różnych detali mechanicznych, które mogły, bez pogorszenia wytrzymałości i jakości, zastąpić niektóre, stosowane do tej pory w naszych wyrobach wykonane tradycyjną obróbką elementy aluminiowe czy z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie technologii druku 3D pozwala nam na bardziej elastyczne dostosowanie się do bieżących potrzeb produkcyjnych, zmniejszenie kosztów, a także pewnego rodzaju swobodę przy projektowaniu nowych urządzeń

Wojciech Przybycień, Emtel

Prototyp obudowy kardiomonitora został wykonany za pomocą drukarki 3DGence

Prototyp obudowy kardiomonitora z drukarki 3D

W przypadku prototypowania technologia 3D służy firmie do budowania modeli obudów kardiomonitorów. Wcześniej Emtel zlecał ich przygotowanie firmie zewnętrznej, co podnosiło koszty i wydłużało czas trwania całego procesu. Dzięki drukowi 3D przedsiębiorstwo osiągnęło w tym zakresie dziesięciokrotną redukcję kosztów i skrócenie produkcji obudowy z 30 do 5 dni.

Defibrylatory produkowane przez Emtel wyposażone są w wydrukowane w 3D karkasy dławika.

Firmy produkcyjne czasami są postawione przed problemami związanymi z zakończeniem produkcji elementów czy podzespołów dostarczanych przez podwykonawców zewnętrznych. W takich sytuacjach najczęściej wystarczającym rozwiązaniem jest poszukanie innego poddostawcy, gorzej jest jednak w przypadku produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. W naszej firmie wyjściem z sytuacji okazał się druk 3D.

Posiadanie drukarki 3D takiej marki jak 3DGence i dobra znajomość jej możliwości w zasadzie od razu nasunęły rozwiązanie problemu, czyli własny projekt i produkcja karkasów na potrzeby defibrylatora

Wojciech Przybycień, Emtel

Wprowadzenie technologii addytywnej do produkcji urządzeń medycznych sprawiło, że Emtel sam może decydować o czasie i liczbie drukowanych detali, a ich koszt uległ redukcji od trzech do pięciu razy. Przedstawiciele firmy podkreślają jednak, że każda decyzja wprowadzenia do produkcji urządzeń elementów drukowanych jest poprzedzona analizą ryzyka i testami potwierdzającymi słuszność zastosowania.

EMTEL Śliwa jest producentem elektronicznej aparatury medycznej przeznaczonej do monitorowania parametrów biologicznych pacjenta oraz do reanimacji. Podstawowym obszarem działalności firmy jest produkcja kardiomonitorów i defibrylatorów, które z powodzeniem wykorzystywane są w Polsce, w innych krajach Europy oraz w Azji, Ameryce Południowej i Australii.

Model prototypu obudowy kardiomonitora

 

AktualnościWażne

3DGence świętuje 5-lecie działalności

Projekty w branży automotive, lotniczej, medycznej, elektrotechnicznej, współpraca z uczelniami wyższymi, liczne wydrukowane prototypy, części…
AktualnościWażne

Polskie uczelnie drukują w 3D i kształcą inżynierów w tej dziedzinie

Uczelnie techniczne prowadzą badania naukowe z wykorzystaniem drukarek 3D oraz kształcą zupełnie nową kadrę –…
Aktualności

Drukarka 3D zamiast kartki i ołówka – duńscy uczniowe drukują na urządzeniach 3DGence

3D Innovation, oficjalny dystrybutor urządzeń 3DGence w Danii, przekazał do jednej ze szkół podstawowych Parkvejens…