was successfully added to your cart.

Dzięki wsparciu grupy MSG firma 3DGence w ciągu najbliższego roku wprowadzi na rynek nowe produkty oraz usługi. Dalszy dynamiczny rozwój zaowocował  przeniesieniem do nowej siedziby gdzie znajdują się wyspecjalizowane laboratoria R&D, nowoczesna hala produkcyjna oraz dedykowane przestrzenie magazynowe.

Dzięki sukcesowi produktu 3DGence INDUSTRY powstaje nowa linia produktów, której zadaniem będzie zaspokojenie zapotrzebowania rynku na zaawansowane drukarki przemysłowe.

Linia produktów INDUSTRY

F340 (dawniej INDUSTRY) – drukarka obecna już na rynku z zamkniętą podgrzewaną komorą roboczą oraz opatentowanym mechanizmem dwugłowicowym

F380 (Q1 2018) – drukarka o powiększonej komorze roboczej w stosunku do wersji F340. Zastosowany zostanie nowoczesny system podgrzewania komory

F610 (Q4 2018) – Projekt rozwojowy ze względu na przewidywane pole robocze o obszarze 610×610×610 mm

Niezależnie od drukarek wewnątrz struktur działu rozwoju powstał zespół, którego zadaniem jest tworzenie nowych głowic i modułów do urządzeń 3DGence. Dzięki temu urządzenia 3DGence będą uzyskiwały nowe funkcjonalności wraz z rozwojem rynku filamentów.

SLICER

Kolejną nowością będzie wydanie dedykowanego oprogramowania do drukarek 3DGence. Projekt rozpoczął się w roku 2016, przewidywane zakończenie to 2017. Oprogramowanie pozwoli na uzyskanie dużo lepszych efektów pracy urządzeń. Program będzie wspierał również wydane już drukarki, czyli 3DGence ONE oraz 3DGence INDUSTRY. Zespół zajmujący się tym produktem będzie nieustannie pracował nad dodawaniem nowych profili materiałowych do istniejących już produktów.

Farma drukarek 3D

3DGence uruchamia własną działalność usługową druku 3D w technologii FDM. Farma drukarek 3D jest wyposażona w 30 drukarek 3DGence ONE (z możliwością rozbudowy do 80) oraz w 5 drukarek INDUSTRY. Bezpośrednia współpraca z działem R&D gwarantuje pełne wsparcie merytoryczne w zakresie projektowania oraz druku. Dzięki wszechstronności drukarek typu ONE możliwe są wydruki z materiałów różnych producentów i o różnych własnościach. Wykorzystywane są materiały takich producentów jak Verbatim, Taulman, Colorfabb, Formfutra czy też rodzimych Fiberlogy oraz Spectrum.

Oficjalne informacje na temat możliwości jakie oferujemy pojawią się na początku maja.