NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak wygląda konserwacja drukarki?

W celu utrzymania drukarki w dobrym stanie należy stosować się do poniższych wytycznych:

- nie wolno dotykać bez rękawiczek prowadnic, śrub kulowych oraz łożysk, gdyż może to doprowadzić do powstania ognisk korozji,

- wszystkie operacje związane z konserwacją drukarki należy wykonywać w rękawiczkach,

- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć źródło zasilania,

- należy utrzymywać w czystości prowadnice oraz śruby kulowe - raz na 3 miesiące (w zależności od częstości używania drukarki) przetrzeć prowadnice osi x i osi y oraz śruby kulowe suchą szmatką w celu usunięcia kurzu, a następnie w podobny sposób używając szmatki z odrobiną smaru oraz poprzez kalamitkę smarowniczą, elementy te nasmarować specjalnym smarem do prowadnic liniowych (np.: grease G05),

- nie wolno stosować: suchych smarów, smarów teflonowych, smarów grafitowych, smarów miedzianych,

- po wyłączeniu urządzenia dobrze jest zabezpieczyć filament przed wilgocią, kurzem i innymi zabrudzeniami,

- w przypadku, gdy drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu zaleca się zabezpieczenie prowadnic oraz śrub kulowych tak, aby nie osiadał się na nich kurz i inne zabrudzenia,

- w przypadku problemów z podawaniem filamentu należy sprawdzić, czy radełko nie jest zabrudzone filamentem, jeżeli występują przerwy w podawaniu filamentu należy sprawdzić czy sprężyna extrudera nie jest odkształcona w wyniku ciągłego ścisku i w razie konieczności wymienić na nową, dołączoną do wyposażenia drukarki,

- raz na 3 miesiące skontrolować stan pasków klinowych, czy nie zostały uszkodzone w trakcie eksploatacji drukarki (w przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z serwisem),

- raz na jakiś czas sprawdzić czyścik czy nie jest zakurzony (należy go rozkręcić i wyczyścić lub wymienić na nowy),

-  raz na jakiś czas przetrzeć całą drukarkę z kurzu wilgotną szmatką z pominięciem śrub i nakrętek kulowych, prowadnic i wózków liniowych, oraz innych stalowych elementów mechanicznych,

- jeżeli elementy anodowane stracą kolor należy przetrzeć je olejem silikonowym.

Jak wyczyścić głowicę?

Każdorazowo, po zakończeniu wydruku zaleca się wyczyszczenie głowicy drukującej z resztek roztopionego/przypalonego materiału który może znajdować się na zewnętrznej części dyszy.

W tym celu należy:

1. Założyć rękawice ochronne.

2. Korzystając z menu drukarki rozgrzać głowicę do odpowiedniej temperatury poprzez wybór kolejno:

Ok – Tune – Temperetures – Nozzle – Ok i strzałką w górę ustawić odpowiednią temperaturę - w zależności od materiału obecnie znajdującego się w dyszy (PLA – 220, ABS – 240, w przypadku innych materiałów zgodnie z zaleceniami producenta).

3. Zapewnić sobie dobry dostęp do głowicy korzystając z opcji:

Ok - Prepare - Park Heatbed - Middle lub Bottom.

4. Za pomocą niepalnego materiału (np. bawełniana szmatka) lub metalowej szpachelki i pęsety, delikatnie usunąć resztki roztopionego/przypalonego materiału.

5. Po oczyszczeniu głowicy wyłączyć grzanie (np. używając funkcji Cooldown z menu drukarki).

Jak wyczyścić stół roboczy drukarki?

Zabrudzony lub zatłuszczony stół roboczy drukarki może poważnie utrudnić lub całkowicie uniemożliwić proces drukowania. Zaleca się wyczyszczenie stołu w przypadku gdy model nie przylega poprawnie do platformy roboczej.

Stół roboczy drukarki należy czyścić stosując się do poniższej instrukcji:

 1. Wyłączyć wszystkie elementy grzewcze maszyny i odczekać do ich całkowitego ostygnięcia. Pomocna może być opcja „Cooldown”, dostępna w menu.
 2. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania, a następnie odłączyć drukarkę od źródła zasilania.
 3. Włożyć rękawice ochronne (nie wolno dotykać stolika bez rękawic).
 4. Oczyścić powierzchnię stołu roboczego ze wszelkich resztek tworzywa za pomocą szpachelki.
 5. Następnie :
  a) nasączyć bawełnianą szmatkę alkoholem i przetrzeć stolik (odczekać, aż alkohol całkowicie odparuje) lub
  b) bawełnianą szmatkę nasączyć detergentem (płynem do mycia naczyń) i ciepłą wodą, mocno wycisnąć nadmiar wody i wyczyścić stolik, następnie szmatkę wypłukać w wodzie przetrzeć stolik i poczekać do jego wyschnięcia.

Uwaga: nie wolno dopuścić, aby woda dostała się do elektroniki urządzenia i obudowy.

Nie wolno czyścić stołu:
- benzyną,
- acetonem,
- nitro.

Nie zalecamy czyszczenia stołu:
- denaturatem,
- izopropanolem.

Przy odtłuszczaniu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie narażać elementów drukarki wykonanych z tworzywa oraz elementów malowanych na kontakt z alkoholem, ponieważ może on doprowadzić do uszkodzenia ich powierzchni.

W przypadku użycia innych środków/detergentów niż zalecane należy zapoznać się z ich instrukcją BHP.

Jak po raz pierwszy uruchomić drukarkę?

Przed pierwszym uruchomieniem drukarki należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia (Quick Start Guide).

1. Wyciągnij akcesoria, drukarkę oraz filament z opakowania.

2. Zdejmij żółte klipsy zabezpieczające, które znajdują się na pasach zębatych.

3. Zdejmij folię zabezpieczającą z kolorowych boczków. Umieść je na bokach drukarki.

4. Przykręć uchwyt na szpulę do drukarki (UWAGA! Uchwyt na szpulę ma lewy gwint.)

5. Zamocuj czyścik, używając klucza imbusowego dołączonego do pudełka z akcesoriami.

6. Odpakuj filament, utnij końcówkę nożyczkami i umieść szpulę z filamentem na uchwycie.

7. Odblokuj ekstruder, przesuwając dźwignię ekstrudera w lewą stronę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

8. Umieść filament w czyściku i przeciągnij go przez cały przewód teflonowy.

9. W przypadku gdyby filament nie przechodził przez czyścik zastosuj się do instrukcji poniżej:

 czyscik

I. Odłącz przewód teflonowy (1) od czyścika (3) - w tym celu wciśnij i przytrzymaj pomarańczowy pierścień zaciskowy złączki pneumatycznej (2) jednocześnie wyciągając z niego przewód (1).

II. Odkręć zakrętkę czyścika (4) oraz wyjmij wkład gąbkowy z czyścika (3).

III. Przełóż filament przez zakrętkę czyścika (4) a następnie przebij nim wkład (gąbkę) czyścika.

IV. Przeciągnij filament przez czyścik (3), wciśnij do niego wkład oraz zakręć nakrętkę (4).

V. Przeciągnij filament przez cały przewód teflonowy (1), następnie zamontuj przewód w złączu pneumatycznym (2) czyścika.

10. Wyprostuj wolny koniec filamentu i wprowadź filament do głowicy (min. 5 cm od wejścia do ekstrudera).

11. Podłącz drukarkę do prądu.

12. Włącz drukarkę.

13. Postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu.

Jak załadować filament?

1. Włącz drukarkę.

2. Umieść szpulę z filamentem na uchwycie.

3. Utnij koniec filamentu.

4. Naciśnij złączkę pneumatyczną i jednoczenie wyciągnij przewód teflonowy.

5. Umieść filament w czyściku i przeciągnij go przez cały przewód teflonowy.

W przypadku gdyby filament nie przechodził przez czyścik zastosuj się do instrukcji poniżej:

 

I. Odłącz przewód teflonowy (1) od czyścika (3) - w tym celu wciśnij i przytrzymaj pomarańczowy pierścień zaciskowy złączki pneumatycznej (2) jednocześnie wyciągając z niego przewód (1),

II. Odkręć zakrętkę czyścika (4) oraz wyjmij wkład gąbkowy z czyścika (3),

III. Przełóż filament przez zakrętkę czyścika (4) a następnie przebij nim wkład (gąbkę) czyścika,

IV. Przeciągnij filament przez czyścik (3), wciśnij do niego wkład oraz zakręć nakrętkę (4),

V. Przeciągnij filament przez cały przewód teflonowy (1), następnie zamontuj przewód w złączu pneumatycznym (2) czyścika.

6. Wyprostuj wolny koniec filamentu.

7. Użyj opcji asystenta wymiany filament poprzez wybór kolejno z menu drukarki:

OK - Prepare - Load filament

i postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu drukarki:

Drukarka rozgrzeje głowicę do 240°C po czym rozpocznie wytłaczanie materiału.

Następnie:
• odblokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni ekstrudera w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara),
• wyprostuj wolny koniec filamentu i wprowadź filament do głowicy (min. 5 cm od wejścia do ekstrudera),
• zablokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), tym samym zamykając
filament w ekstruderze,
• po dostatecznym przepłukaniu (ok. 5 cm lub do zmiany koloru filamentu z poprzednio używanego na nowo założony)
głowicy nowym materiałem wciśnij przycisk „OK” aby zatrzymać procedurę ładowania filamentu,
• usuń materiał, który wypłynął z głowicy przy pomocy pęsety.
• na ekranie drukarki pojawi się komunikat o pomyślnym załadowaniu filamentu. Wciśnij przycisk „OK” w celu potwierdzenia.

Jak wyładować filament?

1. Włącz drukarkę.

2. Użyj opcji asystenta usunięcia filamentu poprzez wybór kolejno z menu drukarki:

OK - Prepare - Unload filament

i postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu drukarki.

UWAGA: Drukarka rozgrzeje głowicę do 240°C po czym rozpocznie wytłaczanie kilku milimetrów materiału. Pozwala to zapobiec możliwemu zablokowaniu materiału w dyszy.

• odblokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni ekstrudera w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara),
• usuń filament z głowicy zdecydowanym ruchem w górę oraz potwierdź wykonanie tej czynności poprzez naciśnięcie
przycisku „OK”.

Należy pamiętać, aby przechowywać filament w suchym i zacienionym miejscu. Filament może chłonąć wilgoć z otoczenia lub ulegać deformacji przy wystawieniu na światło słoneczne. W obu przypadkach skorzystanie z takiego filamentu może wiązać się z utrudnieniem lub uniemożliwieniem pracy – na przykład przez nieprzywieranie do stołu roboczego drukarki.

UWAGA: Nie wolno ręcznie usuwać filamentu z wnętrza głowicy bez odblokowania dźwigni ekstrudera i rozgrzania głowicy! Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy.
Nie należy również pozostawiać rozgrzanej głowicy, niezależnie od tego, czy znajduje się w niej filament, czy nie. Dysza może pozostawać rozgrzana przez długi czas tylko w trakcie realizacji wydruku.

Jak wymienić głowicę w drukarce?

1. Wyładuj filament z głowicy (patrz najczęściej zadawane pytania: „Jak wyładować filament”).
2. Z menu „Prepare” wybierz opcję „Hotend Change” i kontynuuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu drukarki:
a) poczekaj na wychłodzenie się głowicy.
b) wyłącz drukarkę przy pomocy przycisku zasilania.
3. Załóż rękawice ochronne.
4. Wciśnij do oporu i przytrzymaj czerwony przycisk PUSH. Drugą ręką wysuń głowicę z mocowania.
Zrób to uważnie – tak, żeby nie upuścić jej na stół.5. Wsuń nową, czystą głowicę na miejsce do oporu. Zaznaczony na rysunku rowek w głowicy musi być zwrócony w Twoją stronę (do przodu drukarki). Przez cały czas przytrzymuj przycisk PUSH – w przeciwnym razie głowica może zostać błędnie zainstalowana.UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność przy wkładaniu głowicy. Aby uniknąć zagięcia styków, głowica musi być
utrzymywana w pozycji pionowej. W razie uszkodzenia styków lub nieprawidłowego zamontowania głowicy
drukarka po włączeniu wyświetli błąd w postaci napisu „def” (błąd oznaczający brak odczytu z czujników
temperatury) w miejscu wskazań temperatury.

6. Gdy głowica zostanie poprawnie zamocowana w bloku, zwolnij przycisk PUSH, blokując ją na miejscu.
7. Operacja wymiany głowicy została zakończona. Teraz możesz włączyć zasilanie i uruchomić drukarkę.
Pamiętaj, żeby w oprogramowaniu zawsze zdefiniować średnicę dyszy, która będzie używana.

Jak zmienić filament podczas drukowania?

W trakcie realizacji wydruku może okazać się, że pozostały na szpuli wolny materiał nie wystarczy do dokończenia danego wydruku. Aby móc szybko założyć nową szpulę lub aby zmienić kolor materiału na inny (dwu- lub wielokolorowe wydruki), należy użyć asystenta zmiany filamentu.
Proces ten nie anuluje aktualnie wykonywanej przez drukarkę pracy – jedynie chwilowo ją zawiesza. Drukarka podejmie dalszą pracę po zakończeniu działania asystenta.

Wiele rodzajów oprogramowania informuje użytkownika, ile materiału będzie potrzebne do zrealizowania określonego obiektu – weź to pod uwagę przed przystąpieniem do wydruku. Upewnij się, że posiadasz dostateczną ilość materiału.

 1. Wejdź do menu drukarki (wywoływane naciśnięciem przycisku „OK” w trakcie wydruku). Wybierz opcję „Filament Change” i potwierdź przyciskiem „OK”. Drukarka wstrzyma wydruk i wykona przejazd do bezpiecznego punktu.
 2. Odblokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni ekstrudera w lewo.
 3. Usuń filament zdecydowanym ruchem do góry.
 4. Załóż szpulę nowego filamentu na uchwyt i przełóż jego wolny koniec przez czyścik i przewód teflonowy. Wyprostuj wolny koniec filamentu. W razie konieczności, obetnij go na równo.
 5. Wprowadź minimum 5 centymetrów wolnego końca filamentu do ekstrudera.
 6. Zablokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni w prawo, a następnie potwierdź przez wciśnięcie przycisku „OK”. Drukarka wytłoczy pewną ilość filamentu aby przepłukać głowicę.
 7. Usuń materiał który wypłynął z głowicy przy pomocy pęsety. Potwierdź zakończenie procedury naciskając przycisk „OK”.

Drukarka 3DGence ONE podejmie pracę nowym materiałem od punktu, w którym go zakończyła. Procedurę wymiany warto rozpocząć w chwili, w której drukowane jest wypełnienie – pozwoli to na ukrycie przejścia między materiałami.

O czym informuje oświetlenie stołu roboczego drukarki?

Drukarka 3DGence ONE została wyposażona w podświetlenie LED, które oprócz oświetlania wydruku w trakcie pracy jest jednocześnie formą sygnalizacji.

Znaczenie poszczególnych kolorów:
 • zielony - temperatura stołu roboczego poniżej 40°C,
 • czerwony - temperatura stołu roboczego powyżej 40°C (istnieje ryzyko poparzenia),
 • biały - drukarka pracuje, stół roboczy jest rozgrzany (istnieje ryzyko poparzenia),
 • żółty - błąd odczytu temperatury, awaria urządzeń grzewczych.

UWAGA! Głowica może być nadal gorąca pomimo zmiany oświetlenia. Kolor podświetlenie informuje jedynie o temperaturze stołu roboczego, a nie temperaturze głowicy. Informacja o temperaturze głowicy znajduje się wyłącznie na wyświetlaczu.

UWAGA! Podgrzewany stół oraz głowica są gorące nawet po zakończeniu drukowania. Należy skontrolować ich temperaturę na wyświetlaczu przed ich dotknięciem.

UWAGA ! Bezpośrednio po zakończeniu właściwego procesu drukowania automatycznie uruchomi się opcja schładzania. Oświetlenie pola roboczego drukarki będzie miało kolor czerwony do czasu, w którym bezpiecznie będzie można usunąć model. Kiedy drukarka osiągnie bezpieczną temperaturę, oświetlenie zmieni się na kolor na zielony.

Czy istnieje możliwość przerwania i wznowienia wydruku?

Aby zatrzymać wydruk należy nacisnąć przycisk PAUZA.
Wznowienie wydruku następuje po naciśnięciu przycisku START, niezależnie od tego, czy przycisk PAUZA naciśnięto raz czy dwa razy.

Przycisk pauza spełnia następujące funkcje:

 • wstrzymanie procesu druku przez pojedyncze naciśnięcie,
 • wstrzymanie procesu druku oraz odjazd dyszy w położenie bazowe osi X i Y po podwójnym jego wciśnięciu.

Funkcja ta umożliwia dokonanie dodatkowych czynności przy elemencie drukowanym jak np. umieszczenie nakrętki (lub innego elementu) we wcześniej przygotowanym gnieździe i późniejsze jej zadrukowanie, zmianę koloru filamentu na inny, lub gdy zabraknie materiału, zmianę pustej szpuli na nową. Jednak w przypadku wymiany materiału podczas wydruku lepszym sposobem jest wybranie asystenta wymiany filamentu „Filament change” z menu drukarki. Pamiętaj, że żaden nowo dodany element nie może wystawać poza aktualnie istniejącą powierzchnię wydruku, w przeciwnym razie głowica może się z nim zderzyć i ulec uszkodzeniu.

Przy wymianie materiału na inny, zaleca się wstrzymanie wydruku w momencie drukowania wypełnienia, co zmniejszy ryzyko powstania ewentualnych wad na zewnętrznej (widocznej) części modelu.