NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak po raz pierwszy uruchomić drukarkę?

Przed pierwszym uruchomieniem drukarki należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia (Quick Start Guide).

1. Wyciągnij akcesoria, drukarkę oraz filament z opakowania.

2. Zdejmij żółte klipsy zabezpieczające, które znajdują się na pasach zębatych.

3. Zdejmij folię zabezpieczającą z kolorowych boczków. Umieść je na bokach drukarki.

4. Przykręć uchwyt na szpulę do drukarki (UWAGA! Uchwyt na szpulę ma lewy gwint.)

5. Zamocuj czyścik, używając klucza imbusowego dołączonego do pudełka z akcesoriami.

6. Odpakuj filament, utnij końcówkę nożyczkami i umieść szpulę z filamentem na uchwycie.

7. Odblokuj ekstruder, przesuwając dźwignię ekstrudera w lewą stronę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

8. Umieść filament w czyściku i przeciągnij go przez cały przewód teflonowy.

9. W przypadku gdyby filament nie przechodził przez czyścik zastosuj się do instrukcji poniżej:

I. Odłącz przewód teflonowy (1) od czyścika (3) - w tym celu wciśnij i przytrzymaj pomarańczowy pierścień zaciskowy złączki pneumatycznej (2) jednocześnie wyciągając z niego przewód (1).
II. Odkręć zakrętkę czyścika (4) oraz wyjmij wkład gąbkowy z czyścika (3).
III. Przełóż filament przez zakrętkę czyścika (4) a następnie przebij nim wkład (gąbkę) czyścika.
IV. Przeciągnij filament przez czyścik (3), wciśnij do niego wkład oraz zakręć nakrętkę (4).
V. Przeciągnij filament przez cały przewód teflonowy (1), następnie zamontuj przewód w złączu pneumatycznym (2) czyścika.

10. Wyprostuj wolny koniec filamentu i wprowadź filament do głowicy (min. 5 cm od wejścia do ekstrudera).

11. Podłącz drukarkę do prądu.

12. Włącz drukarkę.

13. Postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu.

Gdzie znajduje się numer seryjny drukarki?

Numer seryjny drukarki znajduje się na naklejce umieszczonej na tylnej obudowie drukarki.
Numer seryjny zaczyna się symbolem: S/N ONE.

Jakie są zalecenia druku na ceramicznej powierzchni roboczej?

Drukarka 3DGence ONE została wyposażona w ceramiczną powierzchnię roboczą o wysokiej mikroporowatości. Dzięki temu, jest dobrym materiałem do druku nisko kurczliwych materiałów eksploatacyjnych (np. PLA, materiały elastyczne).

Zastosowanie innych tworzyw (np. ABS, ASA, PET, PET-G, Nylon) wymaga ścisłego przestrzegania poniższych zaleceń producenta, ponieważ skurcz materiału oraz wysoka adhezja do powierzchni roboczej mogą spowodować uszkodzenie ceramiki.

W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia ceramicznej powierzchni roboczej zaleca się:

1. Korzystanie z bezpłatnego, dedykowanego oprogramowania 3DGence Slicer wraz z opracowanymi przez producenta profilami druku. Profile materiałowe uwzględniają wymagania druku z materiałów kurczliwych na ceramicznej powierzchni roboczej. Oprogramowanie 3DGence Slicer dostępne jest na stronie: https://3dgence.com/support/software.html

2. Wybór opcji „raft” w ustawieniach druku w przypadku korzystania z innego oprogramowania np. Simplify3D. Zastosowanie tej opcji ogranicza pole styku właściwego modelu z powierzchnią roboczą znacząco zmniejszając ryzyko uszkodzenia ceramiki.

3. Przed pierwszym wydrukiem pokrycie powierzchni roboczej czterema cienkimi warstwami Dimafixu w płynie. W tym celu należy pokryć czystą ceramikę warstwą dimafixu, odczekać, aż zaschnie. Procedurę powtórzyć czterokrotnie. Przed kolejnymi wydrukami wystarczy pokrycie powierzchni roboczej jedną warstwą preparatu.

4. Po ukończeniu procesu druku odczekanie do momentu bezpiecznego schłodzenia platformy roboczej. Bezpieczne usunięcie modelu możliwe jest dopiero po pojawieniu się na ekranie informacji: „Remove Model”. Próba wcześniejszego oderwania modelu grozi uszkodzeniem ceramiki.

5. W przypadku trudności ze ściągnięciem wydrukowanego modelu ponowne rozgrzanie platformy roboczej do temperatury 70°C na ok. 5 min, schłodzenie do temperatury 40°C, a następnie ściągnięcie modelu z powierzchni roboczej. W razie konieczności procedurę należy powtórzyć.

6. Upewnić się, czy wydruk nie został rozpoczęty zbyt nisko w stosunku do platformy roboczej. Zbyt mała odległość pomiędzy ceramiką a dyszą głowicy drukującej może spowodować, że warstwa dimafixu zostanie naruszona.

Manualna korekta odległości pomiędzy powierzchnią roboczą a dyszą głowicy drukującej:

• Strzałka w górę na lewym panelu nawigacyjnym - przemieszczenie stołu roboczego w górę, jedno kliknięcie to ruch o 0,025mm, umożliwia dostrojenie wysokości stołu w trakcie trwania wydruku.

• Strzałka w dół na lewym panelu nawigacyjnym - przemieszczenie stołu roboczego w dół, jedno kliknięcie to ruch o 0,025mm, umożliwia dostrojenie wysokość stołu w trakcie trwania wydruku.

Zbyt mała odległość pomiędzy dyszą a stołem roboczym (stolik za wysoko):

• materiał jest wypychany poza dyszę podczas drukowania pierwszej warstwy,
• prowadzi to do deformacji podstawy drukowanego modelu.

W tej sytuacji należy obniżyć stolik klikając kilka razy strzałkę w dół na lewym panelu nawigacyjnym, aż warstwa będzie kładziona równomiernie:

Zbyt duża odległość pomiędzy dyszą a stołem roboczym (stolik za nisko):

• słabe przyleganie nakładanego filamentu to stołu, co może powodować odklejenie modelu w trakcie wydruku.W tym wypadku należy kilka razy kliknąć strzałkę w górę na lewym panelu klawiszy, aż warstwa będzie kładziona równomiernie.

Jaki rodzaj materiałów można stosować w drukarce 3DGence ONE?

Drukarka 3DGence ONE posiada otwartą bazę materiałową oferując klientom elastyczność dotyczącą wyboru materiału. Umożliwia korzystanie praktycznie z każdego filamentu znajdującego się na rynku. Jedynym ograniczeniem jest średnica filamentu, która wynosi 1,75 mm oraz temperatura pracy głowicy i stołu roboczego drukarki.

Jak załadować filament?

1. Włącz drukarkę.

2. Umieść szpulę z filamentem na uchwycie.

3. Utnij koniec filamentu.

4. Naciśnij złączkę pneumatyczną i jednoczenie wyciągnij przewód teflonowy.

5. Umieść filament w czyściku i przeciągnij go przez cały przewód teflonowy.

W przypadku gdyby filament nie przechodził przez czyścik zastosuj się do instrukcji poniżej:

I. Odłącz przewód teflonowy (1) od czyścika (3) - w tym celu wciśnij i przytrzymaj pomarańczowy pierścień zaciskowy złączki pneumatycznej (2) jednocześnie wyciągając z niego przewód (1),
II. Odkręć zakrętkę czyścika (4) oraz wyjmij wkład gąbkowy z czyścika (3),
III. Przełóż filament przez zakrętkę czyścika (4) a następnie przebij nim wkład (gąbkę) czyścika,
IV. Przeciągnij filament przez czyścik (3), wciśnij do niego wkład oraz zakręć nakrętkę (4),
V. Przeciągnij filament przez cały przewód teflonowy (1), następnie zamontuj przewód w złączu pneumatycznym (2) czyścika.

6. Wyprostuj wolny koniec filamentu.

7. Użyj opcji asystenta wymiany filament poprzez wybór kolejno z menu drukarki:
OK - Prepare - Load filament
i postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu drukarki:

Drukarka rozgrzeje głowicę do 240°C po czym rozpocznie wytłaczanie materiału. Następnie:
• odblokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni ekstrudera w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara),
• wyprostuj wolny koniec filamentu i wprowadź filament do głowicy (min. 5 cm od wejścia do ekstrudera),
• zablokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), tym samym zamykając
filament w ekstruderze,
• po dostatecznym przepłukaniu (ok. 5 cm lub do zmiany koloru filamentu z poprzednio używanego na nowo założony)
głowicy nowym materiałem wciśnij przycisk „OK” aby zatrzymać procedurę ładowania filamentu,
• usuń materiał, który wypłynął z głowicy przy pomocy pęsety.
• na ekranie drukarki pojawi się komunikat o pomyślnym załadowaniu filamentu. Wciśnij przycisk „OK” w celu potwierdzenia.

Jak wyładować filament?

1. Włącz drukarkę.

2. Użyj opcji asystenta usunięcia filamentu poprzez wybór kolejno z menu drukarki:
OK - Prepare - Unload filament
i postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu drukarki.

UWAGA: Drukarka rozgrzeje głowicę do 240°C po czym rozpocznie wytłaczanie kilku milimetrów materiału. Pozwala to zapobiec możliwemu zablokowaniu materiału w dyszy.

• odblokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni ekstrudera w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara),
• usuń filament z głowicy zdecydowanym ruchem w górę oraz potwierdź wykonanie tej czynności poprzez naciśnięcie
przycisku „OK”.

Należy pamiętać, aby przechowywać filament w suchym i zacienionym miejscu. Filament może chłonąć wilgoć z otoczenia lub ulegać deformacji przy wystawieniu na światło słoneczne. W obu przypadkach skorzystanie z takiego filamentu może wiązać się z utrudnieniem lub uniemożliwieniem pracy – na przykład przez nieprzywieranie do stołu roboczego drukarki.

UWAGA: Nie wolno ręcznie usuwać filamentu z wnętrza głowicy bez odblokowania dźwigni ekstrudera i rozgrzania głowicy! Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy.
Nie należy również pozostawiać rozgrzanej głowicy, niezależnie od tego, czy znajduje się w niej filament, czy nie. Dysza może pozostawać rozgrzana przez długi czas tylko w trakcie realizacji wydruku.

Jak zmienić filament podczas drukowania?

W trakcie realizacji wydruku może okazać się, że pozostały na szpuli wolny materiał nie wystarczy do dokończenia danego wydruku. Aby móc szybko założyć nową szpulę lub aby zmienić kolor materiału na inny (dwu- lub wielokolorowe wydruki), należy użyć asystenta zmiany filamentu.
Proces ten nie anuluje aktualnie wykonywanej przez drukarkę pracy – jedynie chwilowo ją zawiesza. Drukarka podejmie dalszą pracę po zakończeniu działania asystenta.

Wiele rodzajów oprogramowania informuje użytkownika, ile materiału będzie potrzebne do zrealizowania określonego obiektu – weź to pod uwagę przed przystąpieniem do wydruku. Upewnij się, że posiadasz dostateczną ilość materiału.

1. Wejdź do menu drukarki (wywoływane naciśnięciem przycisku „OK” w trakcie wydruku). Wybierz opcję „Filament Change” i potwierdź przyciskiem „OK”. Drukarka wstrzyma wydruk i wykona przejazd do bezpiecznego punktu.

2. Odblokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni ekstrudera w lewo.

3. Usuń filament zdecydowanym ruchem do góry.

4. Załóż szpulę nowego filamentu na uchwyt i przełóż jego wolny koniec przez czyścik i przewód teflonowy. Wyprostuj wolny koniec filamentu. W razie konieczności, obetnij go na równo.

5. Wprowadź minimum 5 centymetrów wolnego końca filamentu do ekstrudera.

6. Zablokuj ekstruder poprzez przesunięcie dźwigni w prawo, a następnie potwierdź przez wciśnięcie przycisku „OK”. Drukarka wytłoczy pewną ilość filamentu aby przepłukać głowicę.

7. Usuń materiał który wypłynął z głowicy przy pomocy pęsety. Potwierdź zakończenie procedury naciskając przycisk „OK”.

Drukarka 3DGence ONE podejmie pracę nowym materiałem od punktu, w którym go zakończyła. Procedurę wymiany warto rozpocząć w chwili, w której drukowane jest wypełnienie – pozwoli to na ukrycie przejścia między materiałami.

Jak dopilnować pierwszej warstwy?

Po rozpoczęciu wydruku należy przypilnować pierwszej warstwy poprzez dostosowanie wysokości pomiędzy głowicą, a stołem roboczym za pomocą przycisku przemieszczenia stołu roboczego w górę oraz w dół.Strzałka w górę po lewej stronie (1) - przycisk przemieszczenia stołu roboczego w górę, jedno kliknięcie to ruch o 0,025 mm, umożliwia dostrojenie wysokości stołu w trakcie trwania wydruku (przycisk działa dopiero po zbazowaniu osi Z).

Strzałka w dół po lewej stronie (2) - przycisk przemieszczenia stołu roboczego w dół, jedno kliknięcie to ruch o 0,025 mm, umożliwia dostrojenie wysokość stołu w trakcie trwania wydruku (przycisk działa dopiero po zbazowaniu osi Z).

Zbyt mała odległość pomiędzy dyszą a stołem roboczym:
• materiał jest wypychany poza dyszę podczas drukowania pierwszej warstwy,
• prowadzi to do deformacji podstawy drukowanego modelu.

W tym wypadku należy kilka razy kliknąć strzałkę w dół na lewym panelu klawiszy, aż warstwa będzie kładziona równomiernie:

Zbyt duża odległość pomiędzy dyszą a stołem roboczym:
słabe przyleganie nakładanego filamentu to stołu, co może powodować odklejenie modelu w trakcie wydruku.

W tym wypadku należy kilka razy kliknąć strzałkę w górę na lewym panelu klawiszy, aż warstwa będzie kładziona równomiernie:

Czy istnieje możliwość drukowania kilku modeli w tym samym czasie?

Podczas przygotowania modeli do druku należy w oprogramowaniu dodać potrzebną ilość elementów i rozmieścić je w przestrzeni roboczej drukarki.

Jak wymienić głowicę w drukarce?

1. Wyładuj filament z głowicy (patrz najczęściej zadawane pytania: „Jak wyładować filament”).
2. Z menu „Prepare” wybierz opcję „Hotend Change” i kontynuuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu drukarki:
a) poczekaj na wychłodzenie się głowicy.
b) wyłącz drukarkę przy pomocy przycisku zasilania.
3. Załóż rękawice ochronne.
4. Wciśnij do oporu i przytrzymaj czerwony przycisk PUSH. Drugą ręką wysuń głowicę z mocowania.
Zrób to uważnie – tak, żeby nie upuścić jej na stół.5. Wsuń nową, czystą głowicę na miejsce do oporu. Zaznaczony na rysunku rowek w głowicy musi być zwrócony w Twoją stronę (do przodu drukarki). Przez cały czas przytrzymuj przycisk PUSH – w przeciwnym razie głowica może zostać błędnie zainstalowana.UWAGA:
Zachowaj szczególną ostrożność przy wkładaniu głowicy. Aby uniknąć zagięcia styków, głowica musi być
utrzymywana w pozycji pionowej. W razie uszkodzenia styków lub nieprawidłowego zamontowania głowicy
drukarka po włączeniu wyświetli błąd w postaci napisu „def” (błąd oznaczający brak odczytu z czujników
temperatury) w miejscu wskazań temperatury.

6. Gdy głowica zostanie poprawnie zamocowana w bloku, zwolnij przycisk PUSH, blokując ją na miejscu.
7. Operacja wymiany głowicy została zakończona. Teraz możesz włączyć zasilanie i uruchomić drukarkę.
Pamiętaj, żeby w oprogramowaniu zawsze zdefiniować średnicę dyszy, która będzie używana.