SŁOWNIK

ABS

Poliakrylonitryl-butadien-styren – jeden z głównych, obok PLA, materiałów eksploatacyjnych drukarek 3D. Charakteryzuje się wysoką udarnością, twardością i odpornością na zarysowanie. Nie jest odporny na działanie promieni UV. Rozpuszczalny w acetonie, co dopuszcza post produkcję wydruków metodą waporyzacji acetonowej. ABS posiada dość znaczny skurcz termiczny (do 0,7%). Typową temperaturą pracy dla druku z ABS jest 220-250 stopni Celsjusza oraz około 100 stopni dla platformy roboczej.

Adhezja

W kontekście druku 3D przyleganie wydruku do platformy roboczej urządzenia. Niedostateczne przyleganie wydruku może spowodować częściowe lub całkowite oderwanie wydruku od stołu w trakcie pracy drukarki. Ceramiczny stół 3DGence ONE zapewnia dobrą adhezję podstawowych materiałów eksploatacyjnych, jednak dla tworzyw trudnych w druku istnieje szereg komercyjnych rozwiązań poprawiających siłę przylegania wydruku do platformy. Zatłuszczenie lub zabrudzenie stołu negatywnie wpływa na adhezję. 

Autokalibracja

Zdolność drukarki do przeprowadzenia zautomatyzowanej kalibracji platformy roboczej. Proces ten ma na celu wygenerowanie mapy krzywizny i nieregularności stołu roboczego oraz przez wprowadzanie dynamicznych poprawek, zapewnienie stałej wysokości dyszy nad platformą roboczą. Zazwyczaj zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut a ingerencja użytkownika ogranicza się do uruchomienia procesu właściwą komendą - „Heatbed scan”.

 

Autokompensacja

Polega na jednopunktowym pomiarze dystansu do platformy roboczej i ustaleniu poprawnej odległości do rozpoczęcia pracy. Proces ten odbywa się każdorazowo przed wydrukiem. Po ustawieniu prawidłowej wysokości nad jednym punktem, dalsza część wydruku przebiega z uwzględnieniem zapisanego w pamięci drukarki wzoru krzywizny stołu – dzięki temu odległość dyszy od stołu roboczego jest zawsze jednakowa i bieżąco korygowana w osi Z.

 

Bridge

Część modelu wydrukowana w powietrzu, przewieszona między dwiema częściami wydruku. Podlega specjalnym przeliczeniom podczas przygotowania pliku do druku. Jeśli most jest zbyt długi, może ulec deformacji. W takich przypadkach należy taki element druku podeprzeć strukturami podporowymi.

Brim

Jeden ze sposobów poprawy przylegania wydruków do platformy roboczej. Polega na zwiększeniu powierzchni przylegania do platformy przez wygenerowanie dodatkowych, zewnętrznych obrysów właściwej bryły na poziomie pierwszej warstwy wydruku. Im więcej linii obrysu zostanie dodane, tym większa będzie powierzchnia przylegania. Zazwyczaj stosuje się od 5 do 20 dodatkowych obrysów (linii brimu). Brim należy stosować jeśli występują problemy z odklejaniem się wydruku od platformy roboczej.

Curling

Podwijanie – negatywne zjawisko występujące podczas druku w technologii FFF. Curling najczęściej zaobserwować można w trakcie drukowania przewieszeń lub ostro załamanych elementów bryły. Polega na podwijaniu się do góry brzegów wydruku. W skrajnych wypadkach może prowadzić do niepowodzenia wydruku a zawsze niekorzystnie wpływa na aspekt wizualny, zwłaszcza spodnich powierzchni wydruku. Prowadzi również do zderzania się głowicy drukującej z wydrukiem w trakcie pracy. Podstawową metodą eliminowania curlingu jest aktywne chłodzenie wydruku. Jeśli nie pomaga uruchomienie wentylatorów, warto zmniejszyć prędkość wydruku.

Dysza

Element głowicy mający bezpośredni kontakt z wydrukiem. Rozgrzana do temperatury właściwej dla danego materiału upłynnia go i formuje nić plastiku o średnicy znamionowej dyszy. Drukarka 3DGence ONE standardowo wyposażona jest w dyszę 0.4 mm, jednak dostępne są również dysze 0.3 i 0.5mm. Średnica wyjściowa dyszy ma wpływ na dostępne rozdzielczości, szybkość i dokładność wydruku.

Ekstruder

Część drukarki 3D pracującej w technologii FFF. Jego zadaniem jest podawanie filamentu w ściśle określonym tempie, a co za tym idzie - ilości. Drukarka 3DGence ONE została wyposażona w ekstruder typu Direct Drive. Oznacza to, że silnik ekstrudera znajduje się na karetce urządzenia, bezpośrednio nad głowicą drukującą. Takie rozwiązanie ułatwia pracę z materiałami elastycznymi.

Filament

Powszechnie stosowane określenie materiału do druku w technologii FFF. Filament to drut wykonany z tworzywa termoplastycznego (PLA, ABS, PVA, HIPS, PC, Nylon i inne.) w określonej tolerancji. Filament nawinięty jest na szpule. Istotnymi parametrami przy wyborze filamentu są: tolerancja wykonania i sposób zabezpieczenia przed wilgocią (najlepiej, jeśli filament jest próżniowo pakowany wraz z pochłaniaczem wilgoci.). Duża średnica piasty szpuli zagwarantuje możliwość wykorzystania całej jego długości – przesadne zagięcie filamentu (np. na małej piaście) może utrudnić jego wykorzystanie. Filament po otwarciu najlepiej przechowywać w ciemnym, suchym miejscu z pochłaniaczem wilgoci.