SŁOWNIK

Raft

Jedna z metod zwiększania adhezji wydruku do stołu roboczego. Raftem nazywamy podstawę (platformę) grubą na kilka naprzemiennie ułożonych warstw, która jest generowana przez slicer pod modelem. Raft jest większy od obrysu modelu przez co zwiększa adhezję wydruku do stołu a także zapobiega efektom skurczu termicznego (połączenie plastik-plastik). Kolejną zaletą raftu jest właściwość niwelowania niewielkich nierówności stołu. Raft ułatwia także drukowanie modeli nie zwierające płaskiej powierzchni, która służyłaby jako podstawa.

Skirt

Dodatkowy materiał drukowany wokół modelu w odległości kilku mm od niego na samym początku wydruku. Skirt nie jest integralną częścią modelu. Funkcja mająca za zadanie zapoczątkowanie i ustabilizowanie przepływu plastiku przez głowicę. Obserwując w jaki sposób drukarka układa skirt na stole możemy też ocenić czy stół jest prawidłowo wypoziomowany i czy wydruk prawidłowo do niego przylega.

Slicing

Cięcie modelu – proces mający na celu wygenerowanie ścieżek i instrukcji dla drukarki (kodu maszynowego, kodu G) z modelu trójwymiarowego. Na poziomie slicera wybiera się takie ustawienia jak wysokość warstwy, szybkość wydruku, gęstość wypełnienia, grubość ścian litych czy temperatury dla dyszy i platformy roboczej. Ponadto, wybrać można zastosowanie i gęstość podpór oraz jeden z kilku sposobów poprawy przylegania wydruku do platformy roboczej (np. raft lub brim). Drukarka 3DGence ONE korzysta z programu 3DGence Slicer, w którym zostały zdefiniowane ustawienia dla różnych średnic dysz. Końcowym efektem pracy slicerów jest kod maszynowy reprezentujący dany model 3D w formie kodu G (g-code), który interpretowany jest przez elektronikę drukarki.

STL

Surface Tessellation Language – jeden z podstawowych formatów plików 3D. Opisuje wyłącznie rozmieszczenie wierzchołków trójkątów tworzących bryłę i zwrot normalnej tych trójkątów. Nie zawiera informacji o kolorze, materiałach, teksturach i innych elementach graficznych wchodzących w skład innych, bardziej rozbudowanych formatów plików trójwymiarowych. Oryginalnie wdrożony przez firmę 3D Systems na użytek druku stereolitograficznego.

Support

Podpora – jest to dołożona przez projektanta modelu lub program do cięcia (3DGence Slicer) „podpórka” na której opierają się części modelu wiszące w powietrzu. Prawidłowo wykonany support nie jest częścią modelu i da się go łatwo oderwać po zakończonym wydruku. 3DGence Slicer generuje podpory automatycznie, dodatkowo dając użytkownikowi możliwość dodania lub odjęcia podpór według własnego uznania. Support generowany przez 3DGence Slicer ma dwie części – luźno ułożony materiał oraz tzw. gęste warstwy supportu, bezpośrednio podpierające właściwy model.

Warping

Wypaczanie – negatywne zjawisko występujące w technologii FFF, dotyczące głównie materiałów o dużym skurczu termicznym. Polega na odrywaniu się skrajnych elementów wydruku, najczęściej rogów, od platformy roboczej. Przeciwdziała temu podgrzewany stół roboczy urządzenia lub dodatkowo, dedykowana obudowa.