3DGence Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. ue

3-letnia gwarancja

Gwarancja na drukarki 3D z linii INDUSTRY F421 i INDUSTRY F350 zapewnia ciągłość produkcji oraz wsparcie zespołu technicznego 24/7.

Najwyższy standard usług i wsparcie technologiczne

Odtwórz wideo
3-letnia gwarancja Industry F421

Bezpieczeństwo biznesu

Utrzymanie pełnej funkcjonalności maszyny podczas i po okresie gwarancyjnym

3-letnia gwarancja 3DGence

Support 24/7

Ciągłość produkcji zapewniona dzięki szybkiej reakcji zespołu wsparcia technicznego i merytorycznego

3-letnia gwarancja 3DGence

Bieżące wsparcie eksperckie

Indywidualne traktowanie każdego problemu serwisowego i każdego zapytania 

.

FAQ

3-letnia gwarancja obejmuje drukarki 3DGence z serii: Industry F421 and 3DGence Industry F350. 

Jeśli chcesz otrzymać 3-letnią gwarancję na drukarkę skontaktuj się z przedstawicielem handlowym i zgłoś chęć otrzymania gwarancji. Powinnaś/powinieneś otrzymać klauzulę gwarancyjną, którą należy wypełnić i odesłać. Dokonanie formalności uprawnia do uzyskania 3-letniej gwarancji.

Przegląd techniczny/gwarancyjny jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych ekspertów ds. druku 3d. Osoby takie przyjeżdżają do klienta i sprawdzają efektywność oraz sprawność systemu. Dodatkowo podczas przeglądu zostaną wymienione niektóre materiały eksploatacyjne, a ich wartość jest wliczona w koszt przeglądu. Obowiązkowe wymiany i okresowe kontrole wszystkich systemów zapewniają ich sprawność i chronią przed kosztownymi skutkami ewentualnej awarii.  

 

Okresowe przeglądy gwarantują, że w okresie gwarancyjnym urządzenie będzie sprawne i gotowe do pracy. Zapewniają również regularną wymianę podzespołów, które zużywają się podczas regularnego użytkowania drukarki. Teraz nie musisz się martwić o przestoje w produkcji spowodowane nagłą konserwacją maszyny, ponieważ przeglądy są wcześniej zaplanowane i zapewniają pełną sprawność urządzenia.  

Wszystkie warunki gwarancji opisane są w dokumencie Ogólne warunki 3-letniej gwarancji, jednak główne założenia są takie same jak w przypadku standardowej gwarancji udzielanej na wszystkie produkty 3DGence.  

Gwarancja obejmuje wszystkie części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem części eksploatacyjnych, z zastrzeżeniem warunków gwarancji. 

  W okresie gwarancji należy pamiętać o zaplanowaniu przeglądów z firmą 3Gence. Należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, przed planowanym upływem okresu przeglądu liczonego od daty rozpoczęcia ochrony gwarancyjnej.

Każde zapytanie wysłane do supportu poprzez zgłoszenie serwisowe lub bezpośrednio poprzez e-mail na adres [email protected] objęte jest gwarancją odpowiedzi w ciągu 24 godzin.  

Najszybszym sposobem kontaktu z nami jest wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na adres [email protected] oraz wypełnienie zgłoszenia serwisowego na stronie support.3dgence.com.