Application Engineer - Additive Manufacturing

Applicant must be currently legally authorized to work in the United States. Visa sponsorship unavailable at this time.

3DGence America Inc. is a global manufacturer of -high-performance Industrial 3D printers experiencing rapid growth in the Additive Manufacturing industry. We established our Americas Headquarters in September 2018 and growing our team. Our clients span from Aerospace and Automotive to Medical and Consumer Products. We are currently seeking an Application Engineer at our Dallas Headquarters who shares our vision that Additive Manufacturing will revolutionize the industry of the 21st century. Grow your career with our dynamic team and help us build an exciting company in the most cutting edge of industries!

JOB RESPONSIBILITIES

 • Help our customers unlock the full potential of Additive Manufacturing by assisting with part design and production set-up
 • Onboard customers to 3DGence solutions and services
 • Collaborate with and support the Sales team with technical and configuration expertise
 • Identify, troubleshoot, and resolve technical issues reported by clients & partners, and contribute to continuous improvements
 • On-site installations for Industrial 3D Printing Solutions with our customers
 • Use and help build the 3DGence’s support knowledge base to engage prospective customers and make our existing customers more successful
 • Participate in R&D and innovation projects as required
 • Travel up to 25%

JOB REQUIREMENTS:

Education:

 • Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering (BSc, MSc, or related field)

 

Experience & Skills

 • Minimum 3 years of experience working in an Advanced Manufacturing, 3D Printing, or Technical Engineering roles
 • CAD experience
 • Hands-on Engineering mindset
 • Proactive, creative thinker with a proven ability to provide solutions
 • Great communication and interpersonal skills to thrive in a collaborative and teamwork environment

PREFFERED EXPERIENCE & SKILLS:

 • Additive Manufacturing/3D Printing/CNC Engineering background and interest is a major plus
 • 1+ year of customer support or customer interfacing experience preferred
 • Experience providing top-tier customer engagement or technical support in a professional environment is a plus

 

BENEFITS:

 • Competitive pay
 • Retirement Plan
 • Competitive Medical, Dental, Vision
 • Paid and Sick Time Off
 • Available relocation assistance

3DGence America Inc. is an equal opportunity workplace. We review applications for employment without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, ancestry, citizenship, age, uniformed services, genetic information, physical or mental disability, medical condition, marital status, or any other basis prohibited by law

Opis Stanowiska:

 • Planowanie produkcji na Farmie druku 3D ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji i terminowości realizacji zleceń oraz utylizacji dostępnego parku maszynowego,
 • Organizacja pracy działu usług 3D,
 • Nadzorowanie pracy pracowników oraz ciągły rozwój ich kompetencji,
 • Bieżąca analiza efektywności wykorzystania parku maszynowego i wypracowywanie rozwiązań pozwalających  na optymalizację wykorzystania mocy przerobowych oraz redukcję odrzutu,
 • Przygotowanie i przedstawienie raportów zawierających zestawienie czasu pracy drukarek,
 • Obsługa systemu ERP (IFS) w Dziale Usług Druku 3D,
 • Sporządzanie wycen towarów i usług dla klientów 3DGence,
 • Prowadzenie historii klientów w wewnętrznym systemie CRM,
 • Nadzorowanie aktualizacji i kalibracji drukarek należących do Działu Usług Druku 3D,
 • Prowadzenie ścisłej współpracy ze wszystkimi działami 3DGence,
 • Przekazywanie uwag i spostrzeżeń do Działu R&D, Działu Produkcji i Działu Kontroli Jakości w celu ciągłego rozwoju produktów 3DGence,
 • Przygotowanie raportów cotygodniowych zawierających zestawienie wykonanych zadań

Oczekiwania:  

 • Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami oraz planowaniu i nadzorowaniu produkcji
 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętności zarządzania projektami
 • Umiejętność samodzielnego działania i kreatywnego myślenia,
 • Doskonała organizacja pracy,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Obsługa pakietu MS Office,
 • Mile widziana praktyczna wiedza o druku 3D

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dziale zajmującym się rozwojem nowoczesnych technologii,
 • Możliwość zdobycia wszechstronnych doświadczeń zawodowych,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,
 • Możliwość awansu
 • Dodatkowy pakiet prywatnej Opieki Medycznej ,
 • System benefitów sportowo – rekreacyjnych OK SYSTEM,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia w ERGO HESTIA,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • Przyjazną atmosferę,
 • Pyszną kawę z ekspresu

CV prosimy przesyłać na adres: [email protected]

W przesyłanych dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez 3DGence sp. z o. o., FTF Columbus S.A. i FTF Galleon S.A. i podmioty od nich zależne w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana”

Uwaga!
W przypadku braku klauzuli, CV zostanie usunięte – https://3dgence.com/regulamin/
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Szczegółowe informacje dot. zatrudnienia zostaną udzielone podczas rozmowy.

job description:
 • Supervision of the process of printing the particular parts both for the needs of the company and within the performance of customer orders
 • Drafting and submitting reports which comprise the specification of printer operation time for each week of operation (the week of operation is counted from Monday to Sunday)
 • Implementation of the ERP (IFS) system in the 3D Printing Services Department and performance of tasks ordered via the ERP (IFS) system
 • Performance and supervision of organisational activities at the 3D Printing Services Department as well as motivating the Services Department staff and development of their competencies
 • Supervision of updates and calibration of the printers owned by the 3D Printing Services Department
Expectations:
 • Minimum one year experience in managing teams
 • Taking responsibility for your own work and that of the team
 • Higher education
 • Ability to manage projects
 • Practical knowledge of 3D printing
 • Independent working and creating thinking ability
 • Experience in managing service products
 • Good work organisation
 • English command Fluency in MS Office software handling
We offer:
 • Employment contract,
  Interesting and challenging work in a department dealing with the development of modern technologies,
 • Opportunity to gain comprehensive professional experience,
 • Attractive salary and bonus system,
 • Additional package of private Healthcare Service,
 • Sports and leisure benefits systems – OK SYSTEM,
 • Opportunity to avail of group insurance at ERGO HESTIA,
 • Opportunity to participate in a language course (English),
 • Team-building events,
 • Friendly atmosphere.

The interested persons are requested to send us a CV.

In the documents sent, please add the following clause: “I consent to the processing of my personal data comprised in the application documents by 3DGence sp. z o.o., FTF Columbus S.A., and FTF Galleon S.A. as well as their subsidiaries, for the purpose of the current and future recruitment processes. The consent may be withdrawn at any moment.”

Note!
In the absence of the clause your CV will be deleted.
https://3dgence.com/regulamin/

We will contact only the selected candidates.
Detailed information regarding employment will be provided during interview.

 

Apply

 

Development
opportunities

Work-life
balance

High-tech
industry

Talented team

What our employees say

Radosław EN

For me, working at 3DGence means work in a very friendly atmosphere among very talented people. Here you always have the opportunity to develop further at the company by means of personal initiative and good performance. It is incredibly exciting that I can work for a company that has a significant impact on the development of the industry.

Radosław, 3D Printing Engineer

Bartosz EN

3DGence gives us the possibility to work on projects you wouldn’t have the chance to touch elsewhere. 3D printing industry is constantly evolving and it is amazing, that I am involved in the development of new products and help to further optimize processes.

Bartosz, Constructor

Damian EN

3D printing background is not required if you want to work with in 3DGence. Before I got job here I didn't know anything about the 3D printer construction, but thanks to the professional training I could be a part of a great team. I can feel that the people I work with all share a high level of commitment and pride in what we do.

Damian, Production worker

Did not find an offer that suits you?
Apply directly