3DGence Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. ue

3DGence ELEMENT MD12 - efektywne kosztowo rozwiązanie dla procesu debindingu rozpuszczalnikowego w AM i MIM

Urządzenie 3DGecne ELEMENT MD12 to efektywne kosztowo rozwiązanie dla procesu debindingu rozpuszczalnikowego, będącego etapem technologicznym wytwarzania elementów metalowych w różnych technologiach przyrostowych oraz technologii MIM.  Urządzenie przystosowane jest do obsługi materiałów bazujących na systemie lepiszczy opartych na rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych woskach i tłuszczach (lepiszcze pierwotne), a następnie usuwanych w procesie debindingu termicznego termoplastach (backbone – lepiszcze wtórne).

Metody usuwania lepiszczy w ramach technologii AM i MIM

Wśród technologii metalurgii proszków, wykorzystujących systemy lepiszczy dla formowania detali, wyróżnia się 4 główne grupy formulacji. Systemy lepiszczy różnią się wzależności od zastosowanych związków organicznych metodą stosowaną dla ich usunięcia w procesie debindingu.

Wyróżnia się lepiszcza wymagające jedynie debindingu termicznego. Proces takiprzeprowadzany jest w całości w piecu i polega na pirolitycznym usunięciu wszystkich związków organicznych. Nie rzadko w tym samym piecu prowadzony jest następnie proces spiekania. W przypadku niektórych systemów lepiszczy procesten jest jednak mniej efektywny niż debinding rozpuszczalnikowy. Częstowprowadza również duże naprężenia do obrabianych tą metodą części.

Inny system lepiszczy wymaga przeprowadzenia debindingu katalitycznego, który jest najszybszym z wykorzystywanych procesów i pozwala na wykorzystanie mieszanek o wysokiej zawartości proszków. Stosowane w tym procesie zgazowane związki mogą być potencjalnie niebezpieczne. Wymagane jest więc staranne przygotowanie
urządzenia i operatora.

Kolejny spośród systemów lepiszczy polega na przeprowadzeniu debindingu w wodzie. Proces nie wymaga stosowania niebezpiecznych substancji organicznych. Obszar jego aplikacji jest jednak znacznie mniejszy niż w przypadku debindingu rozpuszczalnikowego, a ze względu na wykorzystanie wody ogranicza się jedynie do wybranych materiałów.

Jednym z popularniejszych systemów lepiszczy jest bazujący na rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych woskach i tłuszczach stanowiących lepiszczepierwotne (main binder) a następnie usuwanych w procesie debindingu termicznego termoplastach (backbone). Debinding rozpuszczalnikowy jest bardzo elastycznym procesem, któremu można poddać szeroki zakres zarówno proszków metalowych iceramicznych jak również różne systemy lepiszczy.

 

Solvent debinder

3DGence ELEMENT MD12

MD12 jest przemysłowym urządzeniem zaprojektowanym dla usuwania lepiszczy organicznych metodą rozpuszczalnikową z części produkowanych w ramach technologii przyrostowych, jak również w technologii MIM.

Największe zalety przemysłowego urządzenia do usuwania lepiszczy

1. Łatwość obsługi urządzenia

 

Proces odbywa się w urządzeniu opartym na konstrukcji destylarki przemysłowej. Zostało ono specjalnie przystosowane do tego, aby umożliwić przeprowadzenie trzyetapowego procesu, w którego skład wchodzą kolejno:

  1. Debinding – usuwanie z obrabianych detali lepiszczy poprzez oddziaływanie na nie rozpuszczalnikami organicznymi
  1. Destylacja rozpuszczalnika w celu odzyskania go do kolejnych procesów, w kolejnych cyklach
  2. Suszenie obrabianych części z rozpuszczalnika, który wniknął w próbki w procesie debindingu.


Urządzenie oparte jest na możliwie najprostszej konstrukcji, która gwarantuje pełną wymaganą od niego funkcjonalność. Zadaniem operatora jest jedynie załadowanie obrabianych elementów na wielopoziomowy nośnik oraz ustawienie czasu procesu i wymaganej temperatury. Sama obsługa urządzenia nie wymaga dużej wiedzy specjalistycznej.

2. Ekonomiczne rozwiązanie do usuwania wad rozpuszczalnika

Urządzenie 3DGence ELEMENT MD12 stanowi najtańsze na rynku przemysłowe rozwiązanie pozwalające na prowadzenie procesów debindingu rozpuszczalnikowego gwarantujące jednocześnie zgodność z wymogami dyrektywy ATEX oraz umożliwiające przeprowadzanie recyklingu zużytego, nasyconego rozpuszczalnika. Urządzenie oferuje pełną niezbędną dla procesu funkcjonalność przy jednoczesnym zapewnieniu nowoczesnego designu.

Solvent debinding

3. Bezpieczne, cerytikowane urządzenie

Zastosowanie obudowy spełniającej funkcję tzw. ventilation box pozwoliło na ograniczenie tzw. strefy ATEX jedynie do samego urządzenia. Oznacza to iż nie ma potrzeby specjalnego przystosowywania pomieszczenia w którym urządzenie to zostanie zainstalowane, poza koniecznością zastosowania specjalnego gniazda, oraz podpięciu urządzenia do oddzielnego od wentylacji pomieszczenia odciągu gazów, wyposażonego w certyfikowany wentylator zgodnie ze specyfikacją:

  • Współczynnik jakości wentylacji: f = 2 ­
  • Wydajność wentylacji 300[m3 /h] ­
  • Częstotliwość wymian powietrza: C ≈ 515 ­
  • Prędkość przepływu powietrza uw = 3 [m/s]
  • Wentylator musi spełniać wymagania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i być znakowany minimum II 2G IIA T2.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą ATEX 2014-34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. oraz posiada oznaczenie II -/2G Ex h IIA T2 -/Gb

4. Debinding detali ceramicznych i metalowych

Urządzenie oferuje szerokie spektrum zastosowań. Umożliwia wykorzystanie różnych popularnych rozpuszczalników organicznych oraz może być wykorzystywane w procesach debindingu zarówno przy nisko seryjnej produkcji MIM, jak i przy technologiach przyrostowych druku z metalu, jak np. binder jetting, druk ekstruzyjny z filamentu bądź granulatu, metal SLS.  

Procesy debindingu rozpuszczalnikowego są elastyczne ze względu na możliwość zastosowania różnych substancji organicznych jako medium pozwalającego na usunięcie lepiszcza. Co za tym idzie, urządzenie może być wykorzystywane dla różnych systemów lepiszczy, jak również wielu różnych materiałów metalicznych i ceramicznych w zależności od stopnia ich odporności na działanie rozpuszczalnika.

5. Możliwość przeprowadzenia destylacji

Ze względu na coraz wyższe wymagania środowiskowe stawiane firmom, wysokie i rosnące koszty obsługi związane z utylizacją związków chemicznych, jak również dbałość o środowisko, konieczne jest ograniczenie wykorzystania rozpuszczalników do absolutnego niezbędnego minimum. Urządzenie 3DGence ELEMENT MD12 umożliwia przeprowadzenie procesu destylacji użytego rozpuszczalnika, dla jego ponownego wykorzystania w kolejnych procesach.

Cost-effective debinding

ELEMENT MD12

  • debinding
@ 2022 3DGence