3DGence ESM-10

Kompatybilne urządzenia:
 Opis:

ESM-10 to rozpuszczalny w roztworze wodnym materiał podporowy dedykowany do zastosowań profesjonalnych. Filament cechuje się wysoką zgodnością chemiczną i adhezją do materiałów PEEK oraz ABS. Dodatkowo jego właściwości umożliwiają stabilność struktury podporowej podczas pracy w podgrzewanej komorze, której temperatura może być wyższa niż 80°C.

 Zastosowania:
  • Druk modeli o skomplikowanej geometrii, w których niemożliwe lub trudne jest mechaniczne usunięcie podpór
 Dodatkowe informacje:
  • Proces rozpuszczania wymaga dedykowanego preparatu (proszku)
  • Zalecamy również wykorzystanie stacji oczyszczania podpór (3DGence SDS) aby zautomatyzować proces oczyszczania

Akcesoria dostępne są w ofercie 3DGence oraz opisane w materiałach do pobrania.

Do pobrania

INNE MATERIAŁY

INDUSTRY F340, ONE, DOUBLE P255

Fiberflex 40D

INDUSTRY F340, ONE, DOUBLE P255

PLA

INDUSTRY F340

PEEK