3DGence Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. ue

Postprocesing wydruków 3D

Jak dobrać materiały podporowe w druku 3D?

1. Jak dobrać materiał podporowy dla modelu 3D

Technologia FFF (Fused Filament Fabrication) działa na zasadzie osadzania termoplastycznego tworzywa
sztucznego warstwa po warstwie na platformie roboczej. Specyfika tej technologii wymaga stosowania
dodatkowych struktur podporowych. Poniżej wyjaśniamy, jak dobrać odpowiedni materiał zarówno
dla podpur wyłamywanych, jak i rozpuszczalnych.

2. Dobór odpowiedniego materiału podporowego

Wybór odpowiedniego rodzaju materiału podporowego zależy w głównej mierze od geometrii modelu.
Podpory wyłamywane i rozpuszczalne cechują się innymi właściwościami.

Podpora wyłamywana w druku 3D

Daje możliwość drukowania modelu i podpór wyłącznie z jednego materiału, co eliminuje
konieczność korzystania z dwóch różnych rodzajów materiałów co przekłada się na krótszy czas
druku oraz niższe koszty materiału. Wadą jednak jest czasochłonny proces oczyszczania modelu
oraz ryzyko uszkodzenia geometrii wydruku. Ten rodzaj podpór może być drukowany z tego samego
materiału, jak docelowy model lub z innego, charakteryzującego się mniejszą adhezją do modelu,
co znacząco ułatwia ich usunięcie.

Przykład wydrukowanych modeli z wyłamywaną podporą.
post-processing w druku 3d
post-processing w druku 3d

Podpora rozpuszczalna w druku 3D

Ten rodzaj struktur wykonanych z dedykowanego materiału podporowego można rozpuścić poprzez
zanurzenie wydruku w odpowiednio przygotowanym roztworze. Korzysta się z nich w drukarkach
dwugłowicowych, zwłaszcza w przypadku druku modeli o skomplikowanej geometrii, w których niemożliwe
lub trudne jest mechaniczne usunięcie podpór. Podpora rozpuszcalna pozwala wykonać modele o bardzo
skomplikowanej geometrii np. częściowo zamkniętych komór lub kanałów wewnątrz modelu, geometrii
cienkościennych i ażurowych. Metoda ta wymusza konieczność posiadania dodatkowego urządzenia
(stacja do rozpuszczania podpór) oraz wydłuża czas oczyszczania modelu z podpur.

Przykład wydrukowanego modelu z rozpuszczalną podporą z materiału ESM-10.
peek

3. Zalety i wady podpór wyłamywanych i rozpuszczalnych

postprocessing druk 3d
postprocessing w druku 3d

W drukarkach 3DGence struktury podporowe mogą być drukowane przy użyciu
tej samej głowicy, co docelowy model lub z dodatkowej, dedykowanej głowicy.
Przed rozpoczęciem procesu druku należy dobrać odpowiedni materiał podporowy,
dopasowany do geometrii modelu. Umożliwi to łatwe odseparowanie zastosowanych
struktur podporowych od modelu po zakończeniu procesu druku.

4. Struktury podporowe w modelach 3D

W zależności od stopnia złożoności geometrii modelu dobieramy wyłamywane lub rozpuszczalne
struktury podporowe. Poniżej przedstawiamy przykłady modeli z różnymi materiałami podporowymi.

Rodzaje geometrii
Post-processing 3d printing
Post- processing wydruków 3D
Material management system
Material Management System

3DGence MMS automatyzuje przechowywanie, przygotowanie i wyżarzanie materiału po wydruku – dzięki czemu udane drukowanie ultra-polimerów, takich jak PEEK, ULTEM™ i kompozytów, jest dokładne i uproszczone.

Material management system